S Politiko zasebnosti LAMFIT 77, Blaž Lambergar s.p. določa pravice in obveznosti uporabnikov spletne strani (v nadaljevanju »uporabnik«). Vse pridobljene osebne podatke uporabnikov spoštujemo in varujemo skladno z veljavno zakonodajo in se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki, pridobljeni preko ali z uporabo spletne strani, skrbno varovani ter uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili posredovani.

Uporabnika zavezujeta ta Politika zasebnosti in Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki je veljaven v trenutku obiska ali uporabe spletne strani. Uporabnik z dostopom na spletno stran ali uporabo spletne strani soglaša oziroma dovoljuje, da zbiramo, vodimo, vzdržujemo, nadzorujemo ali kako drugače obdelujemo osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v skladu s to Politiko zasebnosti, Pogoji uporabe. Politika zasebnosti je del Pogojev uporabe in si pridržujemo pravico do spremembe Politike zasebnosti kadarkoli, brez predhodnega obvestila.

Podatki, ki se nanašajo na uporabnika vključujejo med drugim podatke, ki jih LAMFIT 77, Blaž Lambergar s.p. pridobi v zvezi z dostopom uporabnika na spletno stran, ime, priimek, naslov, telefonske številke, informacije o plačilu, podatke za dostop do računa na tej spletni strani in/ali podatke, ki jih uporabnik sam posreduje. Uporabnik se zavezuje, da bosta uporabniško ime in geslo varovana z njegove strani in da bo preprečil dostop drugim osebam.

Vse vsebine objavljene s strani uporabnikov, so objavljene na lastno odgovornost. Pridržujem pa si pravico, da vsebine kadarkoli pobrišem (predvsem zaradi žaljivih vsebin). Zunanje povezave na strani LAMFIT 77, Blaž Lambergar s.p. niso pod našim nadzorom.

LAMFIT 77, Blaž Lambergar s.p. lahko zbira podatke v kontekstu namenov za:

  • Registracijo in aktivacijo računa
  • Tehnično podporo in podporo uporabnikom
  • Procesiranje naročil
  • Nadgradnje produktov in storitev
  • Marketinške aktivnosti
  • Dostope do storitev na straneh partnerjev
  • Druge namene, potrebne za uporabo storitev

Vse podatke bomo posredovali izključno tistim, ki potrebujejo podatke izključno za procesiranje naročil in zagotavljanje storitev, tistim, ki so pod zavezo nerazkrivanja in le svojim zaposlenim, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju. Uporabnik se strinja, da smemo zbrane podatke posredovati poslovnim partnerjem, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju. Za namene elektronske komunikacije, pošiljanje in obdelavo e-novic uporabljamo Mailchimp, ki hrani in obdeluje določene oseben podatke (potrebne za e-novice).

Uporabnik prevzame odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, prav tako je odgovoren za varnost dostopa do svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov in zahteva izbris uporabniškega računa. Uporabnik obenem potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj – razen, če je ta pravica omejena z veljavnimi predpisi. V tem primeru bomo storili vse potrebno za takojšnjo izpolnitev te zahteve.

Za morebitna vprašanja v zvezi s to Politiko zasebnosti, se uporabnik lahko obrne na info@lamfit.si.

Kadar koli uporabnik dostopa na spletno stran, se avtomatično beležijo nekateri neosebni podatki (za spletno analitiko). Te informacije uporabljamo za izboljševanje vsebin in uporabnosti in ti podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretjim osebam.

Komunikacija. Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila, pošiljatelj pa mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne želi prejemati reklamnih sporočil, je potrebno brezpogojno upoštevati.

Informacije, ki jih o sebi posredujete LAMFIT 77, Blaž Lambergar s.p., nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati.

V primeru spremembe vaših podatkov, lahko kadarkoli zahtevate popravke ali zahtevate izbris in sicer na: info@lamfit.si.