V Lamfit- u, Gradišče 1, 1275 Šmartno pri Litiji, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in društvenimi pravilu o varovanju zasebnosti:

Pravila o varovanju zasebnosti – vpisani v Lamfit
Pravila o varovanju zasebnosti – nevpisani v Lamfit

PRAVILA O VAROVANJU ZASEBNOSTI – VPISANI V LAMFIT

 1. LAMFITU Gradišče 1, 1275 Šmartno pri Litiji, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to nujno potrebno oziroma za določene namene na podlagi vašega soglasja.
 2. Pooblaščena oseba v Lamfitu, kot upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov, je vodja Blaž Lambergar.
 3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov LAMFITA je Blaž Lambergar, ki je dosegljiv na naslovu LAMFIT, Gradišče 1, 1275 Šmartno pri Litiji ali po elektronski pošti info@lamfit.si.
 4. LAMFIT zbira naslednje osebne podatke posameznika – vpisanega vadečega: ime in priimek, datum rojstva, naslov, elektronsko pošto in telefon člana, v primeru otroka pa še ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, elektronsko pošto in telefon starša oz. zakonitega zastopnika.
 5. LAMFIT zbira in obdeluje osebne podatke vpisanih za namene delovanja podjetja, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov LAMFITA in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu podjetja in vpisanih. To je predvsem vsestranska vzgoja in izobraževanje, ter treniranje vadečih. Kar pomeni sistematično, metodično, pravilno in znanstveno utemeljeno vzgojno dejavnost od otroške dobe naprej. Usmerjena je k vsestranskemu oblikovanju človekove celovite osebnosti. Vsestranske vadbe in izobraževanje,  uresničujemo z redno vadbo po vadbenih skupinah, poleg tega pa tudi s športnimi akcijami, nastopi, turnirji, izleti in drugimi prireditvami, kar vključuje tudi redno obveščanje.
 6. Za druge namene zbiranja in obdelave osebnih podatkov članov pa bo društvo zbiralo in obdelavo osebne podatke na podlagi soglasja za:
  a)  vodenje evidence dolgotrajšnejših poškodb ali bolezni zaradi katerih je vpisani nezmožen/-na obiskovati vadbo več kot 30 dni, kar je osnova za vračilo vadnine, pri čemer mora posameznik vodje in trenerje obvestiti o boleznih oz. poškodbah, ki bi lahko moteče vplivale oz. slabšale zdravstveno stanje;
  b)  obveščanje izključno preko elektronske pošte o drugih ponudbah in dogodkih LAMFIT, ki niso opredeljene v Pravilih LAMFIT;
  c)  fotografiranje in snemanje izvajanje aktivnosti Lamfita, vključno s turnirji, predstavitvami, za namene predstavljanja aktivnosti in podjetja ter da nastale fotografije, video- in zvočne posnetke objavlja na spletni strani LAMFIT, v  prostorih Lamfita, v društvenih publikacijah in na društvenih profilih Facebook, YouTube in Instagram. To soglasje posameznik podaja za sebe, v primeru otroka pa to soglasje podaja eden od staršev oz. zakoniti zastopnik;
 7. V primeru otroka privolitev za vpis v Lamfit, zbiranje in obdelava osebnih podatkov otroka za druge namene pa se izvaja le na podlagi soglasja, ki ga podpišeta eden od staršev ali zakoniti zastopnik.
 8. V primeru, da posameznik ne zagotovi osebnih podatkov, ki so potrebni za namene izvajanje statutarnih obveznosti, LAMFIT ne more zagotoviti izpolnjevanja svojih obveznosti iz temeljnih ali drugih aktov ali zakonskih obveznosti, kar pomeni, da članstva v društvu ni mogoče zagotoviti.
 9. V primeru, da posameznik ne poda soglasja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za druge namene (enega ali več ali vse), navedenih v soglasju, to zanj nima nobenih posledic pri koriščenju oz. izpolnjevanju statutarnih obveznosti Lamfitovca-ke in izvajanja Lamfitovih aktivnosti.
 10. LAMFIT ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam.
 11. LAMFIT za pošiljanje e-novičnikovuporablja spletno platformo MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki posameznikov za namen pošiljanja novic (elektronska pošta). Spletna platform MailChimp zagotavlja spoštovanje zahtev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679), poleg tega je pridobila certifikat skladnosti z zasebnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). Splošni pogoji uporabe in Politika zasebnosti platform MailChimp so dostopni na https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 12. Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica vpisa.
 13. Vaše pravice kot posameznika v primeru danega soglasja so opredeljene z veljavno zakonodajo. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, zahtevate vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos vaših osebnih podatkov ali podate ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvestite pisno po pošti na naslov LAMFIT, Gradišče 1, 1275 Šmartno pri Litiji ali preko elektronske pošte info@lamfit.si. Za več informacij in dodatna pojasnila vam je na voljo tudi pooblaščena oseba na varstvo osebnih podatkov, Blaž Lambergar.
 14. LAMFIT zagotavlja, da bo izvajalo vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.
 15. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo LAMFIT nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.
 16. Glede vprašanj varstva osebnih podatkov lahko posameznik poda pritožbo tudi pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec RS.
 17. Pravila o varovanju zasebnosti LAMFIT se bodo po potrebi dopolnjevala in društvo bo zagotovilo ustrezno in sprotno obveščanje vpisanih o tem.
 18. Pravila o varovanju zasebnosti LAMFIT so objavljena na društvenih spletnih straneh, na voljo pa so tudi v društvenih prostorih.


PRAVILA O VAROVANJU ZASEBNOSTI – NEVPISANI

LAMFITU Gradišče 1, 1275 Šmartno pri Litiji, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to nujno potrebno oziroma za določene namene na podlagi vašega soglasja.

 1. Pooblaščena oseba v Lamfitu, kot upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov, je vodja Blaž Lambergar.
 2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov LAMFITA je Blaž Lambergar, ki je dosegljiv na naslovu LAMFIT, Gradišče 1, 1275 Šmartno pri Litiji ali po elektronski pošti info@lamfit.si.
 1. LAMFIT zbira naslednje osebne podatke posameznika – nečlana/-ice društva: elektronsko pošto.
 2. LAMFIT zbira in obdeluje osebne podatke nečlanov društva na podlagi soglasja za namene obveščanja o delovanju podjetja.
 3. LAMFIT ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam.
 4. LAMFIT za pošiljanje e-novičnikov uporablja spletno platformo MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki posameznikov za namen pošiljanja novic (elektronska pošta). Spletna platform MailChimp zagotavlja spoštovanje zahtev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679), poleg tega je pridobila certifikat skladnosti z zasebnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). Splošni pogoji uporabe in Politika zasebnosti platform MailChimp so dostopni na https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 5. Vaše osebne podatke bomo hranili do vašega preklica, LAMFIT pa bo osebne podatke uporabljal samo pri ponudnikih programske opreme za pošiljanje elektronskih sporočil, ki zagotavljajo spoštovanje tehničnih in organizacijskih varnostnih mehanizmov pri posredovanju elektronskih sporočil.
 6. Vaše pravice kot posameznika v primeru danega soglasja so opredeljene z veljavno zakonodajo. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, zahtevate vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos vaših osebnih podatkov ali podate ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvestite pisno po pošti na naslov LAMFIT, Gradišče 1, 1275 Šmartno pri Litiji ali preko elektronske pošte info@lamfit.si. Za več informacij in dodatna pojasnila vam je na voljo tudi pooblaščena oseba na varstvo osebnih podatkov, Blaž Lambergar
 7. LAMFIT zagotavlja, da bo izvajalo vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.
 8. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo LAMFITnemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.
 9. Glede vprašanj varstva osebnih podatkov lahko posameznik poda pritožbo tudi pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec RS.
 10. Pravila o varovanju zasebnosti LAMFIT za nevpisane so objavljena na spletnih straneh podjetja.

Pravila o varovanju zasebnosti LAMFIT so bila zadnjič posodobljena 1. januarja 2020.